Zákon o podpoře nových jaderných reaktorů všichni zaplatíme z vlastní kapsy

05.08.2021

Přijetí zákona o podpoře nových jaderných reaktorů, jehož součástí bude i neomezená, státem garantovaná výkupní cena elektřiny, bude znamenat zdražení elektřiny pro spotřebitele na desítky let.

Senátorky a senátoři dnes rozhodují o zákonu o podpoře nových jaderných reaktorů. Pozměňovací návrh, který by měl limitovat neomezenou garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů, podává několik senátorek a senátorů. Je to pokus zabránit jednostranné masivní a netržní podpoře jaderné energie. Lze očekávat, že v českém politickém prostředí, ve kterém je jaderná energetika dlouhodobě přijímána pozitivně, nebude tento pozměňovací návrh úspěšný.

Zákon, tzv. "lex Dukovany", který připravila vláda a který v Poslanecké sněmovně schválili poslanci napříč politickým spektrem, tedy i opozice, je špatný zákon umožňující rozvoj jaderné energetiky, která by bez státní podpory byla nekonkurenceschopná.

Energetika a klima se staly zásadními evropskými i světovými politickými tématy. Dokládá to Green Deal Evropské komise a také např. výsledky jednání skupiny G7 v britském Cornwallu. Jedním z klíčových podkladů pro jednání G7 byla zpráva Mezinárodní energetické agentury s názvem Čistá nula v r. 2050: Cestovní mapa pro globální energetický systém. Agentura je dlouhodobě známa svým opatrným, velmi konzervativním přístupem a její aktuální zpráva znamená radikální změnu kurzu, přímo revoluci. IEA se plně hlásí k základnímu cíli - do roku 2050 se celosvětově obejít bez fosilních paliv jako zdrojů energie. Ve zprávě však není vůbec zmíněna jaderná energetika jako cesta k dosažení cíle. (1)

"Přijetí zákona o podpoře nových jaderných reaktorů, jehož součástí bude i neomezená, státem garantovaná výkupní cena elektřiny, bude znamenat zdražení elektřiny pro spotřebitele, a to na desítky let. Česká republika tak postupuje proti evropským i světovým trendům v energetice" říká Dana Kuchtová, lídryně jihočeských Zelených ve volbách do Poslanecké sněmovny.

(1) B. Moldan, Nejde jen o evropský Green Deal.