Vyjádřili jsme se ke spalovně ZEVO. Více dopravy, hluku a zbytečná kapacita

01.08.2021

Odeslali jsme vyjádření Krajské organizace Strany Zelených k oznámení podle § 6 zákona č.100/2001 Sb. na projekt "ZEVO VRÁTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. Co v něm píšeme?

Například, že "bez ohledu na to, jestli bude probíhat přeprava po železnici, dojde v lokalitě kolem ZEVO k nárůstu pohybu o přibližně 110 NA denně. S přihlédnutím na fakt, že v blízkosti plánovaného projektu ZEVO se začal připravovat velký technologický park, který do lokality přivede další nákladní dopravu, předpokládá se, že dojde k nárůstu zatížení lokality zvýšeným pohybem nákladních aut (prašnost, hluk, exhalace)..."

"Navržený podíl dopravy po železnici 6,25 % je v přímém rozporu se schváleným usnesením Rady města České Budějovice."

Samozřejmě, kromě dopravy, jsme v našem vyjádření věnovali prostor i jiným, z našeho pohledu problematickým bodům celého projektu (navržená vysoká spalovací kapacita, nakládání s odpadem vznikajícím po spálení, hospodaření s vodou).

Budeme i nadále sledovat proces posuzování vlivu na životní prostředí projektu ZEVO Vráto, protože se domníváme, že spalování směsného komunálního odpadu v ZEVO může být v budoucnu posouzeno jako využití fosilního zdroje energie a uváděné výhody se nakonec projeví jako slabina celého navrženého energetického mixu Teplárny České Budějovice a.s.

Budeme rádi, když v tom nebudeme sami.

K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

Kromě nadpisů vám s členěním textu na správných místech pomohou i obrázkové sekce. Jednotlivé odstavce vašeho článku oddělte obrázky, které vhodně doplní obsah.

Pokud uvádíte důležitá slova či myšlenky, použijte pro zvýraznění textu citaci.

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore.